Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu A

Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu A

|20/12/2022 | Thi Công Nội Thất, Thương Mại - Dịch Vụ

? Hoàn thành đúng tiến độ để các em quay lại trường, có những bữa ăn ngon miệng trong căng tin mới.

? Công trình: Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khu A

Kiến Trúc HT thiết kế và thi công.

Share this post: