CÂY MÀU DULUX CP5 PHIÊN BẢN MỚI - TRA CỨU TRỰC TUYẾN

Nhằm khẳng định vị trí dẫn đầu về màu sắc trên thị trường sơn trang trí, từ tháng 4/2017, Dulux đưa vào sử dụng cây màu Dulux mới cùng với phiên bản trực tuyến với những tiện ích sau:

 • Tìm kiếm đơn giản và hiệu quả theo mã màu, tên màu, nhóm màu hoặc số trang trên cây màu.
 • Cung cấp các thông số màu chuyên dụng dành cho thiết kế (RGB, CMYK, HSB) được chuyển đổi tương ứng với 2.079 màu sơn trong cây màu Dulux mới với độ chính xác cao để phục vụ cho các đối tượng chuyên môn như kiến trúc sư, nhà thiết kế.
 • Tìm theo nhóm màu

   (*) Màu sắc thể hiện trong trang màu này có thể khác biệt so với thực tế do ánh sáng và thiết bị.
   Vui lòng tham khảo cây quạt màu Dulux để có màu sắc thực tế.
   Số trang hiển thị tại đây tương ứng với số trang thực tế trên cây màu Dulux.
   Nếu không hiện danh sách màu đã chọn (ở bên trái), xin hãy sử dụng thiết bị có màn hình lớn hơn để truy cập trang này!