Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu B

Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu B

|09/06/2021 | Dịch Vụ - Giải Trí, Nội Thất, Nội Thất Bếp Ăn, Phong Cách Hiện Đại, Thi Công Nội Thất

Được sự tin tưởng được của Lãnh đạo Trường tiếp tục giao cho thiết kế và thi công, hoàn thiện Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khu A – Cơ sở 2

Share this post: