Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu A

Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu A

|26/05/2021 | Dịch Vụ - Giải Trí, Nội Thất, Nội Thất Bếp Ăn, Phong Cách Hiện Đại, Thi Công Nội Thất, Thương Mại - Dịch Vụ

? Hoàn thành đúng tiến độ để các em quay lại trường, có những bữa ăn ngon miệng trong căng tin mới.

? Công trình: Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khu A

Kiến Trúc HT thiết kế và thi công.

Share this post: