12
Th3

Hội trường Vietinbak

Nội Thất HT thiết kế và thi công vách ốp tường hội trường Vietinbank Hai Bà Trưng TP Thái Bình.

Hoàn Thiện Tháng 1/2021

Hoàn thiện
hiện trạng trước khi thi công