30
Th10

Cảnh Quan Sân Thượng – Anh Thắng

Tên công trình: NHÀ PHỐ
Địa điểm: Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Anh Thắng
Nội dung thực hiện: Thiết kế thi công Kiến trúc & Nội thất