30
Th10

Cảnh Quan Sân Thượng – Biệt Thự K300

Nội dung thực hiện: Thiết kê sảnh quan sân thượng
Chủ đầu tư: Ông Ngô Nhật Phương
Địa Điểm: K300, Tân Bình