28
Th10

Nhà Phố – Anh Vỹ – Bình Tân

Tên công trình :  NHÀ PHỐ
Địa điểm :  Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư :  Anh Vỹ
Nội dung thực hiện :  Thiết kế trọn gói Kiến trúc & Nội thất