Shop G.LADY STORE

Shop G.LADY STORE

|20/12/2022 | Kiến Trúc, Thương Mại – Dịch Vụ

Công trình được Kiến Trúc HT thiết kế và thi công nội thất và kiến trúc.

Chủ đầu tư Anh Trường tại Ngô Quyền, Thành Phố Thanh Hóa.

Share this post: