Công trình E Đài Buôn Hồ, Đắk Lắk

Công trình E Đài Buôn Hồ, Đắk Lắk

|19/03/2023 | Kiến Trúc, Kiến Trúc Nhà Phố

Công trình được Kiến Trúc Thiết kê và thi công tại Dương Văn Nga, Buôn Hồ, Đắk Lắk

Diện tích xây dựng: 5×20

Share this post: