Nhà Phố – Anh Sơn Chị Hương – Thái Bình

Nhà Phố – Anh Sơn Chị Hương – Thái Bình

|16/12/2022 | Kiến Trúc, Kiến Trúc Nhà Phố
Tên công trình:  NHÀ PHỐ
Địa điểm:  Thái Bình
Chủ đầu tư:  Anh Sơn Chị Hương
Nội dung thực hiện:  Sửa phương án thiết kế.
Share this post: