10
Th8

08/2021 – Tuyển Dụng Kiến Trúc Sư

T8/2021 – Công ty cần tuyển 02 Kiến Trúc Sư Làm việc tại Đan Phượng, Hà Nội.

Vui lòng liên hệ Quang Dũng SĐT: 0986 378 738

Để biết thêm chi tiết và thoản thuận mức lương.