Ý Tưởng

Thiết Kế & Đề xuất phương án ý tưởng
Sau khi trao đổi gặp mặt. Kiến trúc HT sẽ Triển khai thiết kế 3D. Trình bày ý tưởng và phương án sơ bộ.
Phương án có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách dự trù để chủ đầu tư duyệt.