Duyệt & Ký

Duyệt báo giá & Ký kết hợp đồng

Sau khi chủ đầu tư duyệt phương án và thống nhất báo giá, 2 bên sẽ ký hợp đồng thiết kế, thi công, sản xuất