Triển khai

Sau khi ký kết hợp đồng sản xuất, thi công Kiến Trúc HT sẽ bắt đầu ngay:

Triển khai thi công, sản xuất