Process

Manages Process

04
Th8

Khảo sát

Tiếp nhận thông tin & Khảo sát Gặp chủ đầu tư để trao đổi thông tin, hiểu rõ và thống nhất được yêu cầu của chủ đầu tư Chủ...

Read More
03
Th8

Ý Tưởng

Thiết Kế & Đề xuất phương án ý tưởng Sau khi trao đổi gặp mặt. Kiến trúc HT sẽ Triển khai thiết kế 3D. Trình bày ý tưởng và...

Read More
02
Th8

Duyệt & Ký

Duyệt báo giá & Ký kết hợp đồng Triển khai bản vẽ chi tiết kỹ thuật Chủ đầu phản hồi bản vẽ thiết kế Điều chỉnh bản vẽ thiết...

Read More
01
Th8

Triển khai

Sau khi ký kết hợp đồng sản xuất, thi công Kiến Trúc HT sẽ bắt đầu ngay: Triển khai thi công, sản xuất Bàn giao, nghiệm thu công trình...

Read More