03
Th6

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG CÁT AN

🔎“Anh cần tông trầm, tối giản, hiện đại”

💡Và đây là phương án của HT

📐 Phân bổ không gian hài hòa, công năng tiện lợi, nội thất cơ bản, tạo 1 số điểm nhấn ở họa tiết, đường nét!!!

Có thể là hình ảnh về nội thất và trong nhà
Có thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn phòng
Có thể là hình ảnh về nội thất, văn phòng và trong nhàCó thể là hình ảnh về nội thất và trong nhàCó thể là hình ảnh về nội thất và trong nhàCó thể là hình ảnh về nội thất và trong nhàCó thể là hình ảnh về nội thất và phòng kháchCó thể là hình ảnh về nội thất và trong nhàCó thể là hình ảnh về nội thất, trong nhà và văn phòngCó thể là hình ảnh về nội thất và trong nhàCó thể là hình ảnh về nội thất và trong nhàCó thể là hình ảnh về nội thất và trong nhà