26
Th5

Tủ bếp nhỏ xinh chị Thanh

Được khách hàng tin tưởng, Chị Thanh đã giao cải tạo 2 bếp 2 căn nhà khác của Chị

Ảnh hiện trạng

bếp số 2
Hiện trạng bếp 2