18
Th6

TKNT Phòng khách Chung Chư Saigonres Plaza – Cô Ngọc