30
Th10

Sân Vườn – Chú Nguyễn Hồng Chuyên – Thái Bình

Nội dung thực hiện: Thiết kế Cảnh Quan Sân Vườn, Cảnh Quan Biệt Thự, Quy Hoạch Cảnh Quan.
Công trình: Biệt thự
Chủ đầu tư: Chú Nguyễn Hồng Chuyên
Địa điểm: Hưng Hà, Thái Bình