26
Th5

Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội – Khu A

📢 Hoàn thành đúng tiến độ để các em quay lại trường, có những bữa ăn ngon miệng trong căng tin mới.

🟢 Công trình: Căng tin Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khu A

Kiến Trúc HT thiết kế và thi công.