12
Th3

Shop G.LADY STORE

Công trình được Kiến Trúc HT thiết kế và thi công nội thất và kiến trúc.

Chủ đầu tư Anh Trường tại Ngô Quyền, Thành Phố Thanh Hóa.

Hoàn thiện tháng 1/2021