11
Th11

Cafe Tân Việt Bắc

Công trình : KHU CAFE TÂN VIỆT BẮC
Địa điểm : THỊ TRẤN MẠO KHÊ – ĐÔNG TRIỀU – QUẢNG NINH
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐTXD HẠ TẦNG & KHAI THÁC MỎ TÂN VIỆT BẮC
Nội dung thực hiện: THIẾT KẾ THI CÔNG