28
Th10

Nhà Phố – Anh Sơn Chị Hương – Thái Bình

Tên công trình:  NHÀ PHỐ
Địa điểm:  Thái Bình
Chủ đầu tư:  Anh Sơn Chị Hương
Nội dung thực hiện:  Sửa phương án thiết kế./td>