28
Th10

Nhà Phố – Anh Vĩ – Bình Tân

Tên công trình :  NHÀ PHỐ
Địa điểm : Bình Tân, Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Vĩ
Nội dung thực hiện :  Thiết kế trọn gói Kiến trúc & Nội thất