28
Th10

Nhà Phố – K300

Tên công trình :  NHÀ PHỐ
Địa điểm :  Đường A4 K300, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Nội dung thực hiện :  Thiết kế trọn gói Kiến trúc & Nội thất

Phương án 2: