28
Th10

Nhà Liên Kế – KĐT Tân Việt Bắc – Quảng Ninh

Tên công trình :  NHÀ PHỐ
Địa điểm :  Lô 41, Khu Đô Thị – Tân Việt Bắc – Quảng Ninh
Nội dung thực hiện :  Thiết kế Kiến trúc