28
Th10

Nhà Phố – Anh Giang – Tân Bình

Tên công trình :  NHÀ PHỐ
Địa điểm :  Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư :  Anh Giang
Nội dung thực hiện :  Thiết kế trọn gói Kiến trúc & Nội thất