28
Th10

Nhà Phố – Anh Thắng – Sơn Tây

Tên công trình :  NHÀ PHỐ
Địa điểm :  Sơn Tây
Chủ đầu tư :  Anh Thắng
Nội dung thực hiện :  Thiết kế trọn gói Kiến trúc & Nội thất

 

Bản vẽ mặt bằng: